PINNEX insPRC

Oprogramowanie i systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Opis

Oprogramowanie PINNEX insPRC zostało stworzone aby systematycznie raportować pracę handlowców.

Wymaganie sprzętowe to komputer z systemem Windows, 1 GB RAM, oraz około 250 MG wolnej przestrzeni na dysku.

Program współpracuje z Subiektem GT pobierają z jego bazy dane o sprzedaży. Do poprawnego działania nie jest wymagana sfera, jednakże przy jej użyciu otrzymujemy dodatkową funkcjonalność – eksport wybranych dokumentów sprzedaży do formatu PDF.

insPRC jest wyposażony we własny silnik SMTP za pośrednictwem którego rozsyłane są raporty sprzedaży. Konfiguracja programu umożliwia określenie osób do których wysyłane są pełne raporty / widoczne ceny zakupu, oraz zestawienie sprzedaży wszystkich handlowców / oraz określenie osób, które otrzymują wyniki tylko swojej sprzedaży. Zestawienie graficzne łącznej sprzedaży z podziałem na osoby – to raport który ma na celu wprowadzenie dodatkowej motywacji.

Kategoria: