Insert Gestor nexo PRO

Oprogramowanie dla firm i biur rachunkowych firmy Insert Gestor Nexo Pro dostępne...

Opis

Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo PRO umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

  • • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
  • • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
  • • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
  • • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
  • • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
  • • obsługa wielu walut na ofertach;
  • • planowanie i wykorzystywanie promocji;
  • • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
  • • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
  • • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
  • • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
  • • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
  • • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
  • • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
  • • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
  • • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
  • • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
  • • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
  • • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
  • • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
  • • oznaczanie obiektów flagami;
  • • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
  • • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.


Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

  • • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
  • • oferty wielowariantowe;
  • • tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
  • • zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
  • • wydruki własne;
  • • raporty własne;
  • • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
  • • dedykowane widoki w modułach;
  • • definiowanie własnych ról użytkowników;
  • • definiowanie oddziałów;
  • • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
  • • obsługa zamienników asortymentu;
  • • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).