Cech Rzemiosł Różnych – Kraków

Cech Rzemiosł Różnych

Strona internetowa

 

www.crr.pl

realizacja 2022

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie działa od 1948 r., ma swoją siedzibę przy ul. Berka Joselewicza 14 w Krakowie.
Cech zrzesza jedne z najstarszych branż rzemiosła tj. fryzjerów, zrzesza również mechaników pojazdów samochodowych, fotografów, kucharzy i stolarzy.