Sejm uchwalił tzw. ustawę o kasach online

Wszystko co powinieneś wiedzieć o kasach fiskalnych online.

Kasa fiskalna online – co to jest?

Kasy online to nowy rodzaj urządzeń fiskalnych, które bezpośrednio łączą się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Połączenie to może być nawiązane przez Internet lub sieć telefoniczną.

W wyniku połączenia kasy online z CRK nastąpi przesłanie a następnie gromadzenie stosownych danych przez CRK. Informacje te będą dotyczyć m.in.:

  • raportów dobowych;
  • paragonów fiskalnych;
  • przeglądów okresowych

Kasy online będą również współpracować z terminalami płatniczymi. Ułatwi i usprawni to zdecydowanie prowadzenie sprzedaży. Nie będzie już potrzeby powtórnego przepisywania kwoty do zapłaty na terminal. Połączenie terminala z kasą online ma być realizowane w myśl zasady „podłącz i pracuj”. Dzięki takiemu rozwiązaniu połączenie i konfiguracja będą zdecydowanie łatwiejsze i szybsze.

Kiedy ostateczne terminy wymiany kas na kasy online.

Według nowelizacji ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 maja 2019 roku, przyjęto następujący harmonogram wprowadzenia kas online:

  • Od 1 stycznia 2020 roku kasy online będą musieli stosować właściciele warsztatów samochodowych i punktów wulkanizacji oraz przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • Od 1 lipca 2020 roku kasy fiskalne online zaczną być obowiązkowe w hotelach, lokalach gastronomicznych oraz firmach zajmujących się sprzedażą węgla;
  • Od 1 stycznia 2021 roku konieczność stosowania kas fiskalnych online obejmie fryzjerów, lekarzy, kosmetyczki, prawników, firmy świadczące usługi budowlane oraz placówki typu fitness.

Przedsiębiorcy, którzy nie znaleźli się w grupach opisanych powyżej, będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych urządzeń fiskalnych, czyli kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Niemniej, w tym względzie nowelizacja ustawy o VAT również wprowadzi pewne ograniczenia czasowe.

Ile będzie kosztować kasa online?

Cena kasy online nie powinna znacząco odbiegać od obecnych cen urządzeń z kopią elektroniczną. Dodatkowo przedsiębiorcy objęci obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online będą mogli skorzystać z ulgi, która może wynieść nawet 90% wartości urządzenia online, ale nie więcej niż 700 zł.

Co z obecną kasą fiskalną?

Właściciele kas fiskalnych (kopia papierowa i kopia elektroniczna), którzy nie znaleźli się w grupach wymienionych powyżej, będą mogli w dalszym ciągu korzystać z obecnych urządzeń fiskalnych.

Co z obowiązkowym przeglądem serwisowy kas fiskalnych.

Na właścicielach kas fiskalnych nadal będzie spoczywał obowiązek wykonywania okresowych przeglądów serwisowych. Terminy tych przeglądów nie ulegają zmianie. Ważna zmiana to kary, które dotyczą sytuacji kiedy podatnik nie spełni tego obowiązku. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł.