Kasa fiskalna dla lakiernika Kraków

Dotychczas każdy warsztat samochodowy miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej dopiero wówczas, gdy wartość jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) przekroczyła kwotę 20 tys. zł. Te przepisy zmienią się już po 1 stycznia 2015 r.
Warsztaty samochodowe znalazły się w grupie podmiotów, którym przestanie przysługiwać wyżej wymienione zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących. Warsztaty będą musiały posiadać kasy, bez względu na wysokość obrotów. Jeżeli wykonujesz usługi lakiernicze lub blacharsko-lakiernicze dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub dla rolników ryczałtowych musisz ewidencjonować dokonywaną sprzedaż kasą fiskalną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kas fiskalnych dla lakierników. Szczegóły na naszej stronie internetowej i w siedzibie firmy w Krakowie i w oddziale w Bielsku-Białej.

Kasa fiskalna dla lakiernika Kraków
30-117 Kraków
ul. Bolesława Prusa 33

tel. 12 427 08 08 lub 12 421 83 56